News & Events

 

Water-cooled Porsche Service?

Porsche เช็คระยะบ่อยไหม นานไหม และแพงไหม? 911 Assistant ขอแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นเจ้าของรถ Porsche ยุคใหม่ไม่ว่าจะสปอร์ต 911, Cayman, Boxster หรือสายใช้งานอย่าง Cayenne, Macan, Panamera แต่ยังกังวลเรื่องของการบำรุงรักษาหรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าการเช็คระยะ เพื่อคลายข้อสงสัยท้อปฮิตทั้งสามข้อในข้างต้น